Voor Weirdbeard Games, een game developer bedrijf in de Amsterdamse rivierenbuurt waren frisse foto’s nodig voor de nieuwe website. Er zijn twee series gemaakt, een zakelijke serie voor o.a. LinkedIn en de nieuwe internetsite maar ook een alternatieve serie, gewoon omdat het kan.

De zakelijke serie:

En de alternatieve shots: